Till startsida
University of Gothenburg
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Informationsdag i Skövde om aktuella projekt inom byggnadsvården

Research profile seminar

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet samt Skara stift inbjuder Svenska kyrkans personal till en informationsdag om aktuella projekt inom byggnadsvården. Även byggnadsvårdsföretag i regionen är välkomna !

Ett informationsseminarium om Hantverkslaboratoriets projekt.

Hantverkslaboratoriet och Svenska Kyrkan inbjuder kyrkans personal samt byggnadsvårdsföretag i trakten till information om aktuella projekt inom byggnadsvården.


Program:

- 8.30-9.00 Hantverkslaboratoriet - nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk

Hantverkslaboratoriet arbetar med att ge stöd till byggnadsvårdsbranschens professionella aktörer samt utveckla efterfrågad kunskap, stödja branschutveckling och har en egen kanal om hantverk på youtube m.m. Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet

- 9.00-9.45 Tjära - kunskapsöversikt.

Tjära har en lång tradition i Norden, men mycket kunskap om produktion och användning har gått förlorad. Arja Källbom har gjort en översikt om kunskap om tillverkning och användning av tjära.
Arja Källbom, Station Ormaryd AB samt doktorand vid Göteborgs universitet.

- 9.45.-10.15 Förmiddagsfika

- 10.15-11.00 Målning av plåttak - kunskapsöversikt.

Plåttak förekommer i olika former och behandlingsmetoderna har varit många. Arja Källbom presenterar här en kunskapsöversikt samt hur man kan komma fram till lämpliga underhållsmetoder.
Arja Källbom, Station Ormaryd AB samt doktorand vid Göteborgs universitet.

- 11.00-11.20 Aktuella projekt och restaureringsarbeten i Skara stifts arbete med fastighets- & kulturfrågor
Inga-Kajsa Christensen, stiftsantikvarie & David Wass, stiftsingenjör, Skara stift.

- 11.20-12.05 Medeltida kyrkvindar som kunskapsbanker
Robin Gullbrandsson, Västergötlands museum

- 12.05-13.00 Lunch

- 13.00-13.15 Branschstudie 2016 - Växande företagande inom byggnadsvård.

Byggnadsvårdsföretagen - branschorganisation med 10 regionala nätverk och 250
medlemsföretag.
Byggnadsvårdskompetens i Västra Götaland
Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.

- 13.15-14.00 Konstruktiv geometri och rekonstruktionen av Södra Råda taklag.
Karl-Magnus Melin, Knadriks Kulturbygg AB och doktorand vid Göteborgs universitet

- 14.00-14.30 Tvärvetenskaplig restaurering av Ingatorps tiondebod
Karl-Magnus Melin, Knadriks Kulturbygg AB och doktorand vid Göteborgs universitet

- 14.30-15.00 Eftermiddagsfika

- 15.00-15.45 Undermåliga paneler på klockstaplar leder till dyra reparationer
Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk / Traditionsbärarna

- 15.45-16.15 Olika åtgärder vid svamp i taklag
Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk / Traditionsbärarna

Anmälan:

Skicka e- post till henrik.larsson@conservation.gu.se

För Svenska kyrkans personal; seminariet är gratis för Svenska kyrkans personal. Ange "Skövde 7/12" i
ämnesraden samt namn på deltagare och församling/organisationsenhet, fakturaadress och
organisationsnummer. Ange om du har särskilda kostbehov.

För Byggnadsvårdsföretag (dvs alla andra än Svenska kyrkans personal);
Ange "Skövde 7/12" i ämnesraden samt namn på deltagare och, organisation/företag, faktura-adress
samt organisationsnummer eller personnummer. Ange även särskilda kostbehov. Kostnad; 800:- +
moms inkl. lunch och fika.

Har du frågor? Ring Henrik Larsson på 070-5299941

Lecturer: Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Arja Källbom, Station Ormaryd AB samt doktorand vid Göteborgs universitet. Arja Källbom, Station Ormaryd AB samt doktorand vid Göteborgs universitet. Inga-Kajsa Christensen, stiftsantikvarie & David Wass, stiftsingenjör, Skara stift. Robin Gullbrandsson, Västergötlands museum. Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Karl-Magnus Melin, Knadriks Kulturbygg AB och doktorand vid Göteborgs universitet. Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk / Traditionsbärarna.

Date: 12/7/2018

Time: 8:30 AM - 4:15 PM

Categories: Kulturvård

Organizer: Hantverkslaboratoriet, Svenska kyrkan

Location: Scandic Billingen Trädgårdsgatan 10, Skövde

Event URL: Read more about Informationsdag i Skövde om aktuella projekt inom byggnadsvården

Additional information:
Inbjudan-Skovde-7-december-2018.pdf

Contact person: Henrik Larsson

Phone: 070-5299941

Page Manager: |Last update: 3/24/2011
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?